Panowie dwaj Postanowiłam nabrać dystansu, wyciszyć się, patrzeć na otulony złotorudym lasem horyzont. Odzyskać równowagę. I nie udało się, niestety. Dziś opowieść o Miejskim i Powiatowym. I o