Partia znów przewodnią siłą? Słabi potrzebują wsparcia Dziś felieton polityczny. Z przymrużeniem oka pisany. Zainspirowany słowem „partia”, od którego, mówiąc szczerze, przez dekady odwykłam. Słowo to do śmierci