Kilka słów o mnie

Nazywam się Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz, urodziłam się, mieszkam w Sanoku i prawdopodobnie nie zamieszkam już gdzieś indziej. Dziadkowie mojej matki kupili dom na Posadzie w latach 20. ubiegłego wieku. Rodzina ojca przed wojną mieszkała w powiecie stołpeckim (dziś Białoruś).

Studiowałam filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kiedy wykładali tam prof. prof. Irena Sławińska, Danuta Zamącińska-Paluchowska, Władysław Panas, Adam Strzembosz, Tomasz Strzembosz.

Tuż po studiach pracowałam w sanockim biurze posła prof. Jerzego Osiatyńskiego.

Uczyłam języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3, następnie w Gimnazjum nr 3 w Sanoku. Przez 10 lat pracowałam jako kierownik organizacyjny w Sanockim Domu Kultury. W lutym 2016 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej zaproponował mi pracę w „Tygodniku Sanockim” na stanowisku redaktora naczelnego. 25 czerwca 2018 r. ten sam dyrektor wręczył mi polecenie wykonywania innej pracy – w dziale promocji MBP.

Publikowałam m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Kamertonie”, „Frazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Przekroju”.

Prowadzę korespondencję, przepisuję teksty Janusza Szubera, przyglądam się, jak powstają tomy wierszy i jak ludzie komentują je – w Polsce i na świecie.

Mąż Wojciech jest psychologiem, mamy dwoje dzieci. Oda, absolwentka SGH, mieszka i pracuje w Warszawie, Horacy jest studentem Politechniki Wrocławskiej. Od 2017 r. do rodziny dołączył Grześ, mąż Ody.

Są też z nami Gapcio, Łatek, Gratek, Raszford, w Warszawie Rolo i Docent, koty dachowe i piwniczne po przejściach.