Inżynier Mamoń ciągle o nas pyta

Inżynier Mamoń ciągle o nas pyta

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” – taka jest treść ślubowania, jakie składa każdy nowo wybrany radny. „Dobro gminy i jej mieszkańców” każdy radny ma prawo pojmować inaczej. Postępować „godnie, rzetelnie i uczciwie” – każdy radny powie, że chce, że się takimi właśnie wartościami kieruje. Twardym i bezwzględnym punktem odniesienia dla radnego jest Konstytucja i prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Upłynęły trzy lata, radni Rady Miasta Sanoka zapomnieli, na co ślubowali.

Inżynier Mamoń ciągle o nas pyta

W Sanoku radnych wybiera się na 20 – 30 lat. Według kryteriów, jakie sformułował inżynier Mamoń w „Rejsie”: „Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. To przez reminiscencje. Jakże może mi się podobać piosenka, którą słyszę pierwszy raz?”

Quiz dla radnego

Mam dla sanockich radnych miejskich quiz weekendowy. Kto mógłby być autorem takich oto słów: „[…] stojąc na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych […]?
Jeśli odgadli Państwo, że w taki sposób przedstawia się Rzecznik Praw Obywatelskich, to pytanie drugie – co dla Was, Radnych Miasta Sanoka, Wolnego i Królewskiego – tymi określeniami lubicie szafować – oznacza Konstytucja RP?

Sanok w Polsce słynny

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił burmistrza Tadeusza Piórę o przedstawienie wyjaśnień w sprawie odsunięcia redaktora naczelnego samorządowej gazety z powodu „niewyrażenia zgody na usunięcie wywiadu z Panem Tomaszem Matuszewskim”. Rzecznik zapoznał się z doniesieniami medialnymi, m.in. na portalu wirtualnemedia.pl („Redaktor naczelna odchodzi, bo zablokowano druk tekstu o kontrkandydacie burmistrza”).

W piśmie, którego kopię otrzymałam, Rzecznik Praw Obywatelskich napisał, że „powyższa praktyka stosowana wobec dziennikarza prasy lokalnej może stanowić naruszenie Konstytucji RP, w szczególności zasady wolności prasy i innych środków masowego przekazu (art. 14 Konstytucji RP) oraz konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, dotyczących spraw będących przedmiotem publicznego zainteresowania i mających publiczne znaczenie (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP)”.

Rzecznik przypomina Panu Burmistrzowi, że cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu są na mocy Konstytucji RP zakazane. „Jakiekolwiek jej przejawy mogłyby być bardzo groźne z punktu widzenia swobody wypowiedzi, bowiem bezpośrednio przekładałyby się na naruszenie praw czytelników do uzyskania informacji na tematy istotne społecznie”.

Radnym nie przeszkadza

Radnym Miasta Sanoka obecnej kadencji łamanie Konstytucji RP nie przeszkadza. Nawet tym, którzy swoją karierę budują na etosie Solidarności. Niektórzy co cztery lata robią poglądową woltę: hyc, i o 180 stopni – przeskoczone. PO czy PiS? Bez różnicy. Byle na fali surfować do urny wyborczej. Pozwalamy im na to.

Na razie czai się Mamoń

Działalność sanockiego radnego polega na przyglądaniu się asfaltowanej jezdni . Być może czuje on, że to przyniesie mu sukces w kolejnych wyborach, a nie „jakaś tam, fiu, bździu”, Konstytucja RP.
Inżynier Mamoń już pewnie czai się w nadrzecznych zaroślach, żeby zapytać – „Płyniemy?”
Popłyniemy?

2 komentarze

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *